12-16 år

åldrana 12-16 år

Nu sker inträdet i vuxenlivet och en annan typ av social individ utvecklas.

Tonåringar har behov av att vara i grupp och söker sig gärna till en ledare. Därför är det viktigt att de kan identifiera sig med positiva grupper och ledare.

De är känsliga för kritik och revolterar ofta mot auktoriteter.Det intellektuella intresset är inte längre så starkt, vilket kan ta sig i uttryck i skoltrötthet. Montessori menade att ungdomar behöver en annan miljö än den traditionella skolmiljön. De behöver en miljö där de får arbeta mer med kroppen, ta ansvar och i mindre skala utföra samhällets olika angelägenheter. De måste få träna på att vara individer i samhället.

De behöver också känna att de gör saker som ger dem personlig värdighet.