De olika åldrarna

De olika åldrarna

förskola, skola 

och farmschool


Den viktigaste tiden i människans liv

och hjärnans vicktigaste utvecklingsfas.