Skolans vision

Skolans vision, vad vill vi?


Montessoriskolan lära för livets verksamhetsidé.


Vi föds med inneboende unika resurser och möjligheter. Alla barn bär inombords med sig den människa hon kommer att bli. Genom att på rätt sätt tillvarata och stimulera dessa resurser/färdigheter, ges barnet en möjlighet att utvecklas optimalt.


Skolan mål


Skolan vill erbjuda en miljö, handledning och stöd, för att hjälpa barnet att utveckla sin fysiska, sociala, emotionella, andliga och intellektuella kapacitet.

Det slutliga målet är att stödja byggandet av en holistisk människa, som effektivt och positivt kommer att bidra till samhället och världen.

Om unga människor skall kunna möta den utmaning som de ställs inför idag är det absolut nödvändigt att deras utbildning leder till att deras kreativitet, initiativförmåga, oberoende, självdiciplin och självförtroende utvecklas i så hög grad som möjligt. Det är just vad vi  koncentrerar oss på, på Montessoriskolan Lära för livet.


Jenny Marie Höglund

Det är nödvändigt att vi förändrar vår attityd, så att vi ser det stora i vad barnet uppnår.


Maria Montessori

Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015