Montessoripedagogiken

Maria Montessori, historik

 

Maria Montessori (1870-1952) var den första kvinnan i Italien att praktisera medicin. Hennes stora insats var emellertid var inom det pedagogiska området.

Som nybliven läkare kom hon att arbeta med förståndshandikappade. I sitt arbete fann hon att barnens problem snarare var av pedagogisk än medicinsk art. Barnen var helt utan stimulans, vilket upprörde henne mycket. Dr. Montessori började då experimentera med att undervisa barnen. Hon konstruerade aktiviteter och material för barnen att arbeta med och lyckades så väcka sina patienter till aktivitet. Resultaten blev mycket lyckade och det öppnande för henne nya hisnande perspektiv. Om man kunde nå så här långt med dessa barn, hur långt skulle man inte då inte kunna nå om man tillämpade dessa didaktiska metoder på normala barn.

Genom sitt arbete med barnen insåg Maria Montessori vissa grundläggande sanningar, nämligen att barn är individer och behöver växa i frihet. Vidare insåg hon att barn måste lära sig själva och att et tycker om att lära sig själva.

År 1907 fick hon möjlighet att omsätta sina teorier i verkligheten. Dr. Montessori fick då möjlighet att i ett Barnens hus arbeta med barn i åldern 3-6 år. Där fick hon många sina teorier konfirmerade. Dr. Montessori hade noga förberett sig för sin uppgift som pedagog. Förutom läkarexamen avlade hon också filosofie doktorsexamen. Hon studerade bl.a. antropologi, pedagogik och experimentell psykologi. Dessutom studerade hon tidigare läkares och pedagogers verk.

Dr. Montessoris framgång i arbetet vilade på:

- Att hon visste vart hon var på väg och vart hon ville nå

- Hennes inställning att förändring var möjlig

- Hennes djupa respekt för den lilla människan, barnet, och hennes övertygelse att dess integritet inte får kränkas

- Hennes övertygelse om att barnets miljö måste formas efter barnets möjligheter och behov och inte för att tjäna vuxnas syften

- Förvissningen om att barn måste få vara fritt verksamma och genom egen praktisk erfarenhet anpassa sig till den omgivande världen

- Att hon hade en speciell slags kärlek, ett engagemang i et arbete som skulle ge varje barn en rättvis chans

 

Maria Montessori är den stora upptäckaren av barns inneboende resurser. Men hon såg inte bara djupt in i barnets sinne och erfor barnets behov utan hon såg också barnets och därmed människans plats i det kosmiska systemet. Det fanns hos Dr. Montessori en längtan att föra mänskligheten framåt och en vision av att människor skulle leva i harmoni och därmed fred på jorden. För detta blev hon flertalet gånger nominerad till Nobels fredpris.

 

 

 

 

Länkar om Montessoripedagogik:

 

 

http://www.montessori.se

 

 

https://www.mariamontessori.org

 

 

http://www.montessori-namta.org

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori

 

 

http://www.ur.se/Produkter/145292-Pedagogikens-giganter-Maria-Montessori

 

 

 

 

 

 

Help me help myself

 

Maria Montessori

Adress:

 

Montessoriskolan

Lära för livet

Sandstensbacken 30

432 38 VARBERG

Google maps https://goo.gl/maps/6KaSL

Org-Moms-Bank nr:

 

Org nr: 849600-6555

 

Momsregistrerings nr:

SE849600655501

 

Bank-Giro nr: 5650-8401

 

Kontakt:

 

email: montessoriskolan@laraforlivet.com

 

telefon/fax:

+46 340-16322

 

web: http://www.laraforlivet.com

Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015