Montessoripedagogiken

Maria Montessori, historik


Maria Montessori (1870-1952) var den första kvinnan i Italien att praktisera medicin. Hennes stora insats var emellertid var inom det pedagogiska området.

Som nybliven läkare kom hon att arbeta med förståndshandikappade. I sitt arbete fann hon att barnens problem snarare var av pedagogisk än medicinsk art. Barnen var helt utan stimulans, vilket upprörde henne mycket. Dr. Montessori började då experimentera med att undervisa barnen. Hon konstruerade aktiviteter och material för barnen att arbeta med och lyckades så väcka sina patienter till aktivitet. Resultaten blev mycket lyckade och det öppnande för henne nya hisnande perspektiv. Om man kunde nå så här långt med dessa barn, hur långt skulle man inte då inte kunna nå om man tillämpade dessa didaktiska metoder på normala barn.

Genom sitt arbete med barnen insåg Maria Montessori vissa grundläggande sanningar, nämligen att barn är individer och behöver växa i frihet. Vidare insåg hon att barn måste lära sig själva och att et tycker om att lära sig själva.

År 1907 fick hon möjlighet att omsätta sina teorier i verkligheten. Dr. Montessori fick då möjlighet att i ett Barnens hus arbeta med barn i åldern 3-6 år. Där fick hon många sina teorier konfirmerade. Dr. Montessori hade noga förberett sig för sin uppgift som pedagog. Förutom läkarexamen avlade hon också filosofie doktorsexamen. Hon studerade bl.a. antropologi, pedagogik och experimentell psykologi. Dessutom studerade hon tidigare läkares och pedagogers verk.

Dr. Montessoris framgång i arbetet vilade på:

- Att hon visste vart hon var på väg och vart hon ville nå

- Hennes inställning att förändring var möjlig

- Hennes djupa respekt för den lilla människan, barnet, och hennes övertygelse att dess integritet inte får kränkas

- Hennes övertygelse om att barnets miljö måste formas efter barnets   möjligheter och behov och inte för att tjäna vuxnas syften

- Förvissningen om att barn måste få vara fritt verksamma och genom egen praktisk erfarenhet anpassa sig till den omgivande världen

- Att hon hade en speciell slags kärlek, ett engagemang i et arbete som skulle ge varje barn en rättvis chans


Maria Montessori är den stora upptäckaren av barns inneboende resurser. Men hon såg inte bara djupt in i barnets sinne och erfor barnets behov utan hon såg också barnets och därmed människans plats i det kosmiska systemet. Det fanns hos Dr. Montessori en längtan att föra mänskligheten framåt och en vision av att människor skulle leva i harmoni och därmed fred på jorden. För detta blev hon flertalet gånger nominerad till Nobels fredpris.
 


Länkar om Montessoripedagogik:http://www.montessori.sehttps://www.mariamontessori.orghttp://www.montessori-namta.orghttp://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessorihttp://www.ur.se/Produkter/145292-Pedagogikens-giganter-Maria-MontessoriHelp me help myself


Maria Montessori

Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015