Kalender

KalenderHöstterminen 2019


Fredag 9/8            Studiedag


12-14/8                   Inskolning för nya elever i grundskolan


Torsdag 15/8     Skolstart HT 2019, 6-12 år, kl. 8.30


Onsdag 21/8      Skolstart HT 2019, 12-16 år, Farmschool


Onsdag 28/8         Föräldramöte för alla föräldrar, kl. 18.30


Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015