Åldrarna 12 - 16 år

Åldrarna 12 - 16 år


högstadiet och farm school

Nu sker inträdet i vuxenlivet och en annan typ av social individ utvecklas.

Tonåringar har behov av att vara i grupp och söker sig gärna till en ledare. Därför är det viktigt att de kan identifiera sig med positiva grupper och ledare.

De är känsliga för kritik och revolterar ofta mot auktoriteter.


Det intellektuella intresset är inte längre så starkt, vilket kan ta sig i uttryck i skoltrötthet. Montessori menade att ungdomar behöver en annan miljö än den traditionella skolmiljön. De behöver en miljö där de får arbeta mer med kroppen, ta ansvar och i mindre skala utföra samhällets olika angelägenheter. De måste få träna på att vara individer i samhället.

De behöver också känna att de gör saker som ger dem personlig värdighet.Farmschool12 – 18 år karakteriseras av en önskan att finna sin plats i samhället/världen och förstå vilken roll man har att spela. Nu är studier och skola meningsfulla om de har sammanhang med livet och vad framtiden innebär. Kamraterna spelar nu en stor roll och ungdomarna präglas av osäkerhet och många känsloyttringar. Det är viktigt att ungdomarna får pröva på och ta ansvar för riktigt meningsfullt vuxet arbete. Därför föreslår Dr. Maria Montessori en inlärningssituation som hon kallar Erdkinder (jordens barn). Tanken är att ungdomarna skall bo, arbeta och studera tillsammans på landet, för att i lugn och ro uppleva hur det är att få ta ansvar i ett större socialt sammanhang, utan att föräldrar eller andra vuxna tar över. Detta för att kunna nå en social självständighet. En annan självständighet som ungdomar måste sträva efter, enligt Montessori, är den ekonomiska. De behöver få erfara pengars betydelse och lära sig att genom arbete få en inkomst som bidrar till deras uppehälle.Titta gärna på bildspelet från farm school

http://farmschoolrydet.com

https://www.youtube.com/watch?v=jRsQPPD7IBQ

Klicka gärna in på länkarna nedan.

Här lägger eleverna själva in bilder och filmer emellanåt.

Undervisning i små grupper.

Praktiskt arbete / slöjd.

Marknad onsdagar där bla. skörden från farm school säljs.

Farm school, bostadshuset.

Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015