Åldrarna 1 - 6 år, småbarnsgruppen & förskola


Åldrarna 1 - 6 år


småbarnsgruppen och förskola

Småbarnsgruppen 1-3 år och förskolan 3-6 år

 

Detta är den viktigaste tiden i människans liv.


Nu sker många synbara förändringar.

Det är nu grunden läggs, framför allt för språk och motorik. Barnet bygger upp sig självt genom erfarenheter i miljön.


Nu byggs den individuella personligheten. Alla barnens sinnen är öppna för intryck. Viljan utvecklas och karaktären tar form.


Barnet arbetar för att bli oberoende av den vuxne. Det är nu som barnets inlärningsförmåga är som bäst. Aldrig mer kommer hjärnan ha denna energitillströmning.
Småbarngruppen 1 - 3 år

och

Förskolan 3 - 6 år.0- 6 år karakteriseras av barnets arbete mot funktionellt oberoende, d.v.s. att självständigt klara av sin egen person och de vardagliga sysslor som barnet möter i sin miljö såväl hemma som borta. Hjälp mig att hjälpa mig själv blir en devis som beskriver barnet. Samtidigt som barnet arbetar på att bemästra världen omkring dem arbetar de också på sin egen utveckling. Detta utvecklingsstadium karakteriseras av sensitiva perioder, det absorberande sinnet och barnets förmåga att anpassa sig till den tid och plats barnet lever i, sin kulturella miljö. De sensitiva perioderna är tillfällen i barnets liv då barnet, tack vare sin inre drivkraft, väljer att göra aktiviteter som är viktiga för barnets utveckling. Det är perioder då barnet utan ansträngning lär sig någon färdighet som sedan följer dem genom livet. Som sensitiva perioder räknas perioderna för språk, motorik, ordning, förmågan att uppfatta med alla sina sinnen samt social interaktion.  Det mottagliga sinnet är en speciell förmåga att ta in allt i sin omgivning, såväl helheten som detaljerna, utan ansträngning. Eftersom det absorberande sinnet inte diskriminerar är det av vikt att barnet är i en miljö värd att absorbera. Målet för barnets utveckling under detta först utvecklingsstadium är normalisation som karakteriseras av koncentration, lust till arbete, självdisciplin och social kompetens.

Skolgården för småbarngruppen och förskolan.


En härlig utemiljö för barnen.

Logiskt lärande material.

Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015