Blanketter

Blanketter

Fyll i blanketter och lämna till skolan.

Köanmälan

Montessoriskolan Lära för livet

Ansökan om ledighet

Som vårdnadshavare ska du ansöka om ledighet när ditt barn inte kan närvara i skolan. Ansökan om ledighet ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Enligt Skollagen 7 kap. 18§ kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Kortare ledighet får på uppdrag av rektor beviljas av lärare. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om längre ledighet.

Innan du ansöker om längre ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar. Undvik gärna att ansöka om ledighet vid de nationella proven.

Ansökan om specialkost

Beställning av skolkläder

Skolan har tagit fram skolkäder som är frivilligt

att beställa och använda.

Adress:

 

Montessoriskolan

Lära för livet

Sandstensbacken 30

432 38 VARBERG

Google maps https://goo.gl/maps/6KaSL

Org-Moms-Bank nr:

 

Org nr: 849600-6555

 

Momsregistrerings nr:

SE849600655501

 

Bank-Giro nr: 5650-8401

 

Kontakt:

 

email: montessoriskolan@laraforlivet.com

 

telefon/fax:

+46 340-16322

 

web: http://www.laraforlivet.com

Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015