Hem

Varberg


Undervisningen i förskolan (åldrarna 1-6 år), låg och mellanstadiet (åldrarna 6-12 år) är förlagd till vår huvudbyggnad i Breared, Varberg. Omgivningen är vacker med både vatten och skog inpå knuten. 

Montessoriskolan - Lära för livet 


Montessoriskolan Lära för livet är en fristående skola i Varberg som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö i vacker miljö. Skolan är liten "där alla känner alla" och har ca: 100 barn. Undervisningen vid skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och följer den svenska nationella läroplanen. Skolan startades 1994 och omfattar idag förskola till och med årskurs 9. Montessoriskolan Lära för livet, drivs som stiftelse utan vinstintresse, står på en stabil pedagogisk och ekonomisk grund.


Målet för Montessoriksolan Lära för livets verksamhet är att ge barn och elever bästa möjliga förutsättningar för lärande och omsorg. Det är viktigt att alla skall känna sig trygga i vår miljö och att barnet får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap som stannar hela livet. Lära för livet, är ju dessutom namnet på vår skola.
Farmschool


Undervisningen i högstadiet (åldrarna 12-16) är förlagd till Varberg, och till vår gård "farm school" utanför Sätila, där eleverna får vara delaktiga i skötsel av gården och vara en viktigt del av vår community.

Montessoriskolan Lära för livet är idag den enda skolan i Europa som erbjuder en sk. "farm school".

Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015